Fitness Studio Rainca

Rainca tanimë posedon edhe Fitness Studion i cili gjindet në objektin multifunksional në qendër të fshatit dhe të cilin mund ta përdorin të gjithë bashkëvendasit poashtu edhe vizitorët të cilët do të qëndrojnë në vendin tonë.

Gjithçka në lidhje me Fitnes Studio Rainca mund të kontaktoni në instagram.

Kontakt në Instagram: