Këtu mund të gjeni fotografi nga fshati dhe natyra e Raincës, poashtu foto të vjetra të ndryshme nga arkiva. Rainca ka një pozitë gjeografike shumë të mirë. Ajo çfarë e bën më atraktive është natyra e fshatit, fushat dhe malet në përgjithësi, siç është mali i Gares,i Burçecës,i Muhaxherëve dhe vendi tek Lisi i Gjatë etj.