Lajme

Këtu do të gjeni vetëm lajmet kryesore, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në facebook Rainca Info
Ka filluar regjistrimi i popullsisë 1-31 Tetorë

Ka filluar regjistrimi i popullsisë 1-31 Tetorë

Nga data 1 Tetorë ka filluar regjistrimi i popullsisë në Serbi.

Në komunën e Preshevës janë 73 regjistrues të udhëhequr nga 12 instruktor.

Në komunën e Bujanoc janë 83 regjistrues të udhëhequr nga 13 instruktor.

Në komunën e Medvegjës janë 21 regjistrues të udhëhequr nga 4 instruktor.

Çdo regjistrues ka detyrim ligjor që të vizitoj çdo shtëpi dhe ti regjistroj gjithë familjarët. Emri, mbiemri dhe numri personal janë të dhënat e nevojshme për anëtarët e familjes nga Diaspora.

Call Center është 0800 444 005, thirrja është pa pages.

Ju vetë mund të lini terminin se në çfarë kohe të vie regjistruesi.

Regjistrohu dhe regjistroni antarët e familjes tuaj kudo që ndodhen.

Search