Lajme

Këtu do të gjeni vetëm lajmet kryesore, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në facebook Rainca Info
Kuizi Rainca

Kuizi Rainca

Të dashur bashkëvendas për ta bërë pak më atraktiv këtë artikull vendosëm ta bëjmë një kuiz me pyetje të përgjithshme rreth Raincës.

Çdo pyetje e saktë ka 5 pikë, gjithshej mund ë grumbulloni 80 pikë. Për ta bërë më interesante pasi që ta keni mbaruar kuizin mund ta publikoni rezultatin në koment në faqen tonë në facebook.

Search