Ambulante

Informacije oko ambulante.

Rezime

Rajince prva ambulanta otvorena je oko 1980 godine.Ambulanta ima 3 zaposleni koji su lekari.Seoska ambulanta se nalazi u multifunkcionalnoj zgradi u centru.
Usluge:
  • Opšte medicine
  • Hitna pomoć
Radno vreme 07:30 - 13:00
Search