Search

Biblioteka "Mehmet Jusufi"

Biblioteka "Mehmet Jusufi" selia në Raincë.
Rainca poashtu posedon bibliotekën e cila është degë nga biblioteka në Preshevë  "Mehmet Jusufi".
Në bibliotekë bashkëvendasit dhe vizitorët mund të gjejnë libra të ndryshëm dhe poashtu ambientin për të lexuar. Biblioteka gjindet në objektin multifunksional.