Shërbimet për qytetarët

Këtu mund të gjeni oraret e institucioneve kryesore si dhe numrat kontaktues emergjent.

Shërbimet për qytetarët

Ofiqaria

Orari: 07:00 - 13:00
Zyra gjindet në objektin multifunksional

Ambulanca

Orari: 07:00 - 13:00
Ambulanca gjindet në objektin multifunksional

Bashkësia Lokale

Orari: 07:00 - 13:00O
Zyra gjindet në objektin multifunksional

Numrat emergjent

192

POLICIA

193

ZJARRFIKSAT

194

NDIHMA E SHPEJTË
Search